topbar120x600.jpg

Fors Säteri drivs av familjen Hultström sedan 1918. På gården som uppfördes 1762 har vi förutom skogsbruk, växtodling och grisproduktion även bostäder för uthyrning.

Våra Grisar

Grisen kom ursprungligen till hushållen därför att den var mycket effektiv på att ta till vara det som människor inte kunde längre kunde äta. På så sätt kunde rester återigen bli mat. På samma sätt hade man även höns och ankor som kunde gå och picka i sig säd som man inte fick upp under skörden. Det gamla samhället präglades av sparsamhet med resurser och på samma sätt jobbar vi idag. Våra grisar äter närproducerad spannmål och rester från livsmedelstillverkning. Det är en mycket nyttig kost för grisen och receptet på deras måltider är noggrant uträknat av expertis. Grisen äter ofta till och med nyttigare än vad du och jag gör! Om en gris trots detta inte ser pigg ut flyttas den omedelbart till en sjukbox och behandlas. Grisarna sköts om av vår personal som besitter en fantastisk kunskap och många av dem har varit med oss i 15 års tid.

Miljöarbete

I början av 2000-talet insåg vi att vår stora förbrukning av eldningsolja inte skulle vara hållbar och effektiv i det långa loppet. Inte nog med att den var dyr, med ökande medvetande om klimatförändringar var en förändring nödvändig. 2007-2008 byggdes gårdarna om och ersatte all sin olja, både i spannmålstorkar och stallar med lokalproducerad flis och brännved. 2009 tecknades avtal om miljömärkt el som endast kommer från vatten- och vindkraft.

Vid samma tid kom också insikten av fördelarna med biogasproduktion för fordon. I slutet på 2009 skrevs avtalen som är startskottet för den byggnation vi nu genomfört i samarbete med flera andra gårdar omkring oss. Redan nu planeras också inköp av nästa generation traktorer där biodiesel kan användas istället.

Vi har ställt om växtodlingen till metoder som sänker energiförbrukningen under de senaste åren och biogasanläggningen kommer att ge oss möjlighet att ta bort mycket av den fosfor som finns i gödseln och som kan vara skadlig för våra vattendrag. Detta innebär att vi redan sommaren 2010 kommer att producera mer bioenergi än vad vi förbrukar och att vårt nettobidrag till världens klimat faktiskt är på plussidan. Gasen från våra grisar räcker till att driva hela 1500 personbilar om året!

Närproducerad mat

De allra bästa av våra grisar blir när de är klara lufttorkad skinka som vi själva producerar på gården. Denna skinka har under åren mottagit flera stora utmärkelser och serveras på ett flertal välrenommerade ställen runtom i landet. En lufttorkad skinka från Fors Säteri är en fantastisk produkt inte bara genom sin unika karaktär och smak, utan även genom den känsla för hållbart lantbruk och ekologi som den symboliserar. En lufttorkad skinka förvarar man i rumstemperatur och hållbarheten sträcker sig ända upp mot ett år. Det gör att inget behöver gå till spillo och ingen energi går åt att hålla den kyld. Grisen har blivit till av närproducerad spannmål och rester. Under dess levnad så gör vi biogas av dess avträde som bidrar till att lösa flera av jordens miljöproblem. Rätt fantastiskt, eller hur?

lowbar.jpg 

 

Fors Säteri +46 (0)733 643 008 | mattias@forssateri.se